PSYCHOSOCIÁLNÍ TERAPIE

Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“
Seneca

 

Moudrý Seneca věděl, o čem hovoří… Někdy nás ale životní situace donutí bilancovat a hledat právě ten ztracený smysl života. V době shonu a vysokých nároků ztrácíme půdu pod nohama. Málo komunikujeme tváří v tvář a málo nasloucháme svému tělu a okolí. Mnohdy podléháme tlaku, moderním technologiím a svým představám být dokonalým a úspěšným. Stydíme ze za svá selhání, špatnou náladu a hledáme cesty (mnohdy jen rezignovaně přežíváme), jak z toho ven.

 

Ráda Vás vyslechnu a navedu, jakými cestami se lze vydat. Sdílené trápení se stává snesitelnější a mnohdy nezaujatý člověk dokáže lépe druhého pochopit.

 

Nebudu moralizovat, co děláte špatně…  Nebudu Vám nařizovat, co máte dělat dobře…  Povedu Vás vhodnými otázkami k nalezení vlastní odpovědi na své starosti. Mnohdy jedna změna nastartuje řetězec drobných změn, které nás posunou. Dále Vám ráda poradím v oblasti dávek sociálního zabezpečení (na co všechno byste mohli mít nárok v dané situaci) či Vám doporučím další odborná pracoviště. V případě Vašeho zájmu Vám ráda zprostředkuji setkání a rovněž Vás za tímto účelem mohu doprovodit.

 

Za léta praxe jsem pracovala s lidmi s různými druhy handicapů a věkových kategorií. Velkou většinu mých klientů tvořili lidé potýkající se s několika problémy zároveň. Mnohdy se jednalo o deprese, mentální poruchy příjmu potravy, fobie, sebevražedné myšlenky a to vše zejména ve spojení s dlouhodobou nezaměstnaností, nepříznivým zdravotním stavem či ztrátou sebevědomí a smyslu života. Pracovala jsem s lidmi na pokraji sil při dlouholetém domácím násilí, špatnými vztahy v rodině, škole a na pracovišti.

 

Náš rozhovor bude probíhat v nerušeném a příjemném prostředí při čaji či kávě se zachováním mlčenlivosti (pokud se nebude jednat o trestný čin) a diskrétnosti. Pokud uznám za vhodné, nabídnu Vám také další formy terapie jako např. EEG Biofeedback terapii (více v záložce EEG a EMG Biofeedback terapie).

 

CENÍK

 

1 hod. 480,- Kč