LEKTORSKÉ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

Lektorské, poradenské, projektové, hodnotitelské a garantské  činnosti

 

Termíny akreditovaných kvalifikačních kurzů pro pracovníky/pracovnice v sociálních službách na rok 2024: 

 

distanční forma studia (nutný přístup k internetu a PC s kamerou)

11. 1. –   4. 3. 2024 (již probíhá)
  9. 9. – 23. 10. 2024

prezenční forma studia v Náchodě

 22. 4. - 7. 6. 2024

21. 10. - 29. 11. 2024

 

prezenční forma studia v Dolní Čermné u Lanškrouna

  6. 3. –   19. 4. 2024

12. 9. – 24. 10. 2024

 

 

Všechny kurzy je možné absolvovat s úhradou od ÚP. Tato možnost se týká i již zaměstnaných pracovníků v sociálních službách v rámci tzv. ZVOLENÉ REKVALIFIKACE (laicky a stručně řečeno: pracovníci, kteří ještě nemají absolvovaný kurz do 18. měsíců od nástupu do zaměstnání v sociálních službách se stávají ohroženými na trhu práce – tzn., bez kurzu by nemohli svoji činnost dále vykonávat a mohli by o pracovní místo přijít – proto i na tyto případy zákon o zaměstnanosti pamatuje).

 

Doporučuji pracovníkům využít možnosti úhrady od ÚP a ráda s vyřízením pomohu. 

 

Postup je následující:

 1. pracovník se zaeviduje u mě jako zájemce o kurz (telefonicky, e-mailem),
 2. pracovník si domluví schůzku na oddělení rekvalifikací na kontaktním pracovišti ÚP (oddělení dalšího vzdělávání a rekvalifikací jsou pouze na „okresních“ kontaktních pracovištích) a bude dále postupovat dle instrukcí ÚP,
 3. na schůzku si pracovník již může donést ŽÁDOST O ZVOLENOU REKVALIFIKACI, kterou mu zašlu e-mailem, případně ji obdrží ve fyzické podobě přímo na ÚP. Dále si na schůzku pracovník donese potvrzení od zaměstnavatele, že je dále pro výkon své pozice na pracovišti perspektivní a zaměstnavatel s ním počítá,
 4. pracovník bude k žádosti potřebovat potvrzení o ceně. Toto potvrzení vydávám já a zašlu dle domluvy pracovníkovi či přímo na ÚP,
 5. v den návštěvy ÚP se pracovník na ÚP zaeviduje jako ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ po dobu absolvování kurzu. 

Je důležité si žádost podat s předstihem a to nejméně 30 dní předem (ale lépe ještě dříve, i např.
2-3 měsíce předem). Na ÚP práce musí mít čas na zpracování žádosti a posouzení komisí, která zasedá pouze v určité termíny.

 

Obdobný postup doporučuji UCHAZEČŮM O ZAMĚSTNÁNÍ. 

 

Kurz můžete rovněž absolvovat jako samoplátce. 

 

Nemusíte se ničeho obávat, vše Vám ráda vysvětlím a pomohu. Kvalifikační kurzy vyučuji od vzniku zákona o sociálních službách (od roku 2007) a mám zkušenosti s jednáním na ÚP. V  roce 2022 jsem podstoupila inspekci od MPSV na kvalifikační kurzy a sociální semináře a uspěla jsem naprosto bezchybně.

 

 

Mohu nabídnout rovněž realizaci akreditovaných seminářů v rámci dalšího vzdělávání dle z. 108/2006 Sb. (dle § 111, odst. 2 písm. b)

 • Systém sociálního zabezpečení v ČR - 8 hod.
 • Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže při práci s uživateli sociálních služeb - 8 hod.
 • Psychohygiena a syndrom vyhoření v pomáhajících profesích - 8 hod.
 • Aktivizační techniky a jejich využití při práci s uživateli sociálních služeb - 8 hod.
 • Aktivizační techniky a jejich využití při práci s uživateli sociálních služeb - 16 hod.
 • Finanční a spotřebitelská gramotnost pro využití v sociálních službách a sociální práci - 16 hod. 
 • Základy první pomoci v rámci poskytované sociální služby - 8 hod. 
 • Pracovně-právní problematika pro využití v sociálních službách - 8 hod. 

 

 

Rovněž mohu nabídnout neakreditované semináře "ušité" přímo na míru - dle požadavků organizace (dle § 111, odst. 2 písm. d). 

 

 

Termín dle domluvy, cena 10.900,- Kč za skupinu/den.

 

 

 

Ostatní činnosti mohu nabídnout dle Vašich potřeb, zadávacích dokumentací a požadovaných výstupů.

 

CENÍK

 

Cena dohodou